Ersnäs Byaförenings Bredbandsgrupp

Gruppen bildades hösten 2000

Bo Axhammar
J
örgen Forsberg
K
rister Öhman
Östen Strand
Jan Norberg

0920-311 04
0920-20 07 75
070-635 67 74

  Under byggtiden sommaren 2003 utökades gruppen med:

Erling Öhman
Mats Thurfjäll
Kjell Engström
Håkan Nilsson

0920-310 78

0920-312 60
0920-313 63

Bredbandsgruppen lades i "malpåse" 12 okt 2005

Uppdaterad 30 Januari, 2019