Ersnäs Byaförening

Hur det började

- Nej, nu går vi inte med på detta längre!!!

Det tyckte 20 bybor som samlades i Ankaret den 8 april 1997 eftersom politikerna inte ville satsa på en ordenlig skola. Mötet enades om att bilda Ersnäs Byaförening. En interimsstyrelse valdes och den 24 april samma år hölls det första medlemsmötet.

Efter detta har Byaföreningen varit livaktig och är nu inne i en mycket aktiv period med många projekt. Bland annat har vi en ny skola, bredband, många trevliga Ersnäsdagar, en byalokal, vandringsled, julmarknader mm.

Byaföreningen jobbar vidare bland annat med att skapa en fin miljö vid "torget" och trafikfrågor kring en cykelväg till Antnäs och en planskild korsning över E4:an.

Ersnäs Byaförening är en gemensam oberoende förening för alla bybor.

/Mats Appelgren

 

-------- Nedlagda arbetsgrupper inom Byaföreningen ---------

- UNGDOMSGRUPPEN -
arbetar tillsammans med ungdomarna i byn för att driva ungdomslokalen som finns i Ankaret. Ansvarig: Gunilla Björklund.

Tillägg: Gruppen lade ner verksamheten ca 2009.

- BREDBANDSGRUPPEN -
arbetade tidigare för bredband i byn men eftersom det projektet är klart jobbar vi numera för byns utveckling på datasidan samt samordnar "större" felanmälningar. Arbetet med att anlägga optofibernätet startade 28 juli 2003 och slutfördes ca 10 december 2004. Vi har 115 fastigheter som kopplades in. Ansvarig: Bo Axhammar. Övriga i gruppen: Jörgen Forsberg, Krister Öhman, Östen Strand och Jan Norberg. Tillägg: Bredbandsgruppen lades i malpåse den 12 oktober 2005 på Byaföreningens medlemsmöte.

 


Uppdaterad 25 May, 2011