Rådslagsmöte den 31 mars 2005

Närvarande: Caisa Ohlson, Elaine Blomkvist, Nina Dahlbom, Bertil Marklund, Krister Öhman, Anders Vikberg, Hans Björklund, Elisabet Persson, Sven Persson

Ej företrädda föreningar: Amatörtetareföreningen, Socialdemokratiska föreningen, Skoterklubben


1. Ersnäsdagen

Fjolårets ersnäsdag var förlagd till Ralph Lundsten-gården. Denna kombination var en framgång. Uppläggningen blir därför densamma i år.

Ersnäsdagen 2005 genomförs lördagen den 9 juli. En arbetsgrupp bildas med representanter för Husmodersföreningen, Hembygdsföreningen, Idrottsföreningen och Byaföreningen. Kristina Holmberg ingår i gruppen, ev också en företrädare för Samfälligheten. (HB undersöker.) Valet av personer anmäls till Caisa senast den 15 april.

2. Torget

Under sommaren genomförs etapp två enligt planen. Den omfattar vissa markarbeten, planteringar, flaggstång, ledningsdragning och övr förberedelser för julgran och en grillplats. Bo A bevakar att vi även denna sommar kan anlita sommararbetande skolungdomar

Samfälligheten kommer att åtgärda brandstationens exteriör på ett sätt som stämmer med den omgivande miljön. Stationens inre lämnas tills vidare i befintligt skick. Först måste avgöras hur stationen ska användas.

Caisa aktiverar Kristina/Hilding avseende kontakterna rörande Filadelfia-byggnaden.

Arbetet med soldattorpet fortsätter under sommaren. Hur torpet i framtiden ska användas är inte beslutat.

Det finns plats för fler bagare i Husmodersföreningens bagarstuga.

I samarbete med bouleföreningen i Luleå kommer en "bouleutbildning" att anordnas. Ansvariga är Björnström, Öhman, Persson.

Samfälligheten meddelade redan i fjol att den var beredd att stödja insatserna på Torget med 5.000 kronor om även övriga föreningar lämnar sina bidrag. Arbetsgruppens ordf Rickard Engström går ut med en förfrågan till samtliga föreningar för att utröna deras inställning till detta erbjudande..

Arbetet med Torget måste komma längre innan det finns anledning att arrangera en invigning.

3. "Besöksadress Ersnäs"

Utvecklingen av rubr EU-projekt har undan för undan rapporterats i Ersnäsbladet. Före utgången av juni månad ska samtliga åtgärder ha debiterats. Då sätts punkt för "Levande landsbygd i Luleå" i vilket vårt projekt tillsamman med projekt i ytterligare sex lulebyar ingår.

Åtgärder som finansierats den här vägen är följande: en byabroschyr, produktblad för Ralph Lundstengården och Svedjekojan, ett dansspel, arbeten på Gläntan, Hembergsleden, grillplatser och www.northernlife.se

Arbetet med "Besöksadress Ersnäs" fortsätter. Olika finasieringsmöjligheter kommer att prövas. Värmestugan ska rustas upp för att kunna bli en attraktiv replipunkt för verksamheter i den här delen av Ersnäs. Ett utsiktstorn uppförs på Hembergets topp. Det finns ett behov att logi för besökare. Vi söker finna lösningar.

Engagemanget i detta projekt har också medfört att Ersnäs är en aktiv part i det vidare samarbetet mellan de deltagande sju byarna.

Byaföreningen har också fått medel för att genomföra en turistentreprenörsutbildning på 40 timmar. Tolv personer kommer att delta i denna kurs som startar i mitten av april.

4. Ersnäsbladet och www.ersnas.se

Mötet beslutar att varje förening utser en rapportör med uppgift att kontinuerligt leverera material till redaktionen. Manusdag för nr 2/2005 är den 9 maj. Inför det numret, informera redaktionen om föreningens styrelseordf och sekr med telnummer och e-postadress.

5. Kommande evenemang

 • 19 april - Paltmåltid i Ankaret. Hembygdsföreningen.
 • Sista april - Majbrasa i närheten av E 4. Idrottsföreningen.
 • Mitten maj - Seriespelet för EIF börjar (division 5) (26/5 Hemma)
 • 6 juni - Tipspromenad. Idrottsföreningen.
 • 19 juni - Hembergsleden invigs. Byaföreningen.
 • 9 juli - Ersnäsdagen. Flertalet föreningar.
 • 6 juni - KM i löpning med skolan som centrum. Idrottsföreningen.
 • September - Surströmming i Ankaret. Hembygdsföreningen.

(kompletteringar i rött)

6. Övrigt

 • Samfälligheten medger att det byggs hus i Västerbybodarna förutsatt att det sker i en stil som stämmer med omgivningen.
 • Idrottsföreningen genomför under sommaren en del förbättringsarbeten på Pålbacka.
 • Idén om en vintermanifestation antingen i byn eller i Norra Hamnen ventilerades.
 • Tanken väcktes att finna formerna för att utnyttja intresset för fågelskådning i byns omgivningar.

Sven Persson


Uppdaterad 9 maj, 2005