Förslag till byaföreningen med kommentarer
insamlade på Ersnäsdagen 2007

Två huvudspår går att skönja. Det ena är den estetiska utformningen av Ersnäs. Det är roligt att bo i en
by där människor faktiskt vill att det ska vara fint! Nu har vi vintern på oss att fundera över vilken
röjningsinsats som vi ska prioritera till våren, vad vi ska ta sedan och därefter... . Förmodligen blir det ett
stort arbete. Jag hoppas att Ersnäs byaförening tillsammans med Antnäs och Alvik ska kunna sätta
vandringsleden norr om Aleån i skick nästa år. Datum och tid till våren.

Här nedan kommenterar jag förslagen från byborna.

Gunnar Lauritz, ordförande i Ersnäs byaförening

Förslag 1: Tänk på att det är 30km/h genom byn, inte 70-80 som många kör. Fy skäms!
Förslag: väggupp eller blomlådor
  Som reaktion på förslaget har byaföreningen skrivit till trafikpolisen med en uppmaning att de någon gång ska svänga av E4:an när de passerar. Dessutom har frågan tagits upp under byamötet och ingen som deltog var uttalat emot att hålla sig till fartgränserna i byn, däremot kom det fram åsikter om att det kan vara svårt att hålla sig till reglerna. Elaine Blomqvist ansåg dessutom att ordföranden i Ersnäs byaförening borde börja med att se till att hans kunder på trafikskolan håller sig till fartgränserna, detta på i Rosviksbodarna förekommen anledning.
Förslag 2: Fiskemarknad
  Byaföreningen ser ingen möjlighet att driva någon fiskemarknad, däremot åker fiskbilen runt ungefär en gång i månaden och har fisk till försäljning. Den som vill ha besök av fiskbilen får gärna höra av sig så ska jag förmedla kontakten.
Förslag 3: Göra en inventering av öppen mark i byn, kolla upp hur mycket bönderna behöver och kan sköta om. Sedan göra något med övrigt för att hålla upp dem, exv. svartvinbärsodlingar eller dylikt. Även mark för hästar behövs ju. Kanske går det att göra sambete?
  Här finns det goda möjligheter för en uppfinningsrik människa att göra en insats. Det finns ganska många hästägare i byn och kanske kommer det fler. Ska Ersnäs bli södra Norrbottens hästparadis? Byaföreningen hjälper naturligtvis till då det skulle kunna gynna byns attraktionskraft. Kanske är det främst hästägare som kan och bör driva frågan?
Förslag 4: Ett snyggt och stiligt sätt att få visa vilka företag som finns i byn vid exv. E4. Fler hastighetskontroller.
  En uppmaning till företagarna i byn om att presentera sina företag vid infarten från E4:an. Byaföreningen har inget mandat att ändra på skyltar som företagarna äger, det måste företagen göra. Bra förslag, det skulle se snyggt ut! När det gäller den andra delen i förslaget, om hastighetsövervakning, så har det kommenterats tidigare, förslag nummer ett.
Förslag 5: Enhetliga lådställ & lådor t.ex. falurödmålade i anslutning till mjölkpall/bänk eller liknande.
 

Annika Lundberg kommer att göra i ordning ett lådställ vid torget. Hennes tanke är att det skulle kunna bli en förlaga som skulle kunna kopieras och anpassas för att passa på olika ställen i byn. Annika presenterade sitt förslag på byamötet och fick publikens uppskattning för sitt initiativ. Hon kommer att redovisa mått, vinklar och materialval. Detta är något som vi borde genomföra under nästa byggsäsong, Ersnäs skulle genast bli vackrare. Rent praktiskt borde det gå att lösa synnerligen lokalt genom att någon, några eller alla lådägare tar ett krafttag och snickrar, gräver och skruvar fast nya lådor. Lådorna som föreslås användas är sådana som är brevbärarvänliga i storlek och utformning. Hamnar de också på rätt höjd över marken så bör våra post- och tidningsleverantörer slippa märkliga arbetsställningar och svåra belastningar.

Annikas Lådställ

Förslag 6 Växtmaterial till skolgården så att man kan skapa fina miljöer, rum, till barnen.
  Jag förmodar att detta är en uppmaning till bybor att skänka växter till skolan för att det ska bli en trevligare miljö på skolgården. Ett utmärkt förslag! Detta måste förstås samordnas på något bra sätt. Finns det någon som har stilistiskt sinne nog för att ta på sig den uppgiften? I så fall ordnar byaföreningen kontakten med skolan. Hör av dig, Du som är trädgårdskunnig och intresserad av skolbarnens utemiljö!
Förslag 7: Slyröjarvecka när alla går man/kvinna ur huse och röjer, röjer, röjer….
  Ännu en uppmaning till bybor. Jag tror inte att någon vill bo i en by som växer igen. Det är nog inte bara en uppmaning riktad till markägare, även en tomtägare som jag har ju en baksida där det samlas bråte som kan vara bra att ha. Känner någon igen sig? Borde vi införa en sådan här tradition? En dag när tvåtaktsröken skulle driva tät ut över Ersnäsfjärden eller upp mot Alvik. "Jaha, nu röjer Ersnäsborna...". Jag skulle kunna tänka mig en sådan manifestation, en civilisationens kamp mot naturen! Årstid? Datum?
Förslag 8: Friskisåsvettisgympa i gympasalen i skolan (eller yoga).
  Skolan har ingen gympasal men Ankaret går bra att använda för ändamålet. Det handlar om att få ihop ett sällskap med likasinnade och enas om tidpunkt.
Kompletterad 080310 och 120129: Gymnastik i Ankaret måndagar kl. 20-21
Förslag 9: Hur är det möjligt att skolbarnens vägöverfart E4 inte är åtgärdad? Alltså - säker skolväg NU - i år – kosta vad det vill!
  Detta är ett förslag som riktas direkt till vägverket. Vägverket känner mycket väl till vårt problem med den stora korsningen med E4:an. När jag kontaktade vägverket för att få reda på vem vi ska skriva till för att få trafiksäkerhetskameror uppsatta så fick jag veta att det är problematiskt att få sådana att fungera just i Ersnäs. Det beror på att vägen är så bred att de skulle hamna mer än 6,5 meter från vägens mitt och då fungerar de inte. Dessutom kostar de en halv miljon styck, men det är inte i första hand kostnaden som styr beslutet utan funktionen. Dessutom har mätningar av hastigheten i korsningen visat på en snittfart på 70km/h +- någon kilometer i timmen. Bland de mätta finns förstås någon traktor och cyklist med, kanske även någon Ersnäsbo som har bromsat ner för att svänga? Vi väntar tålmodigt på ombyggnad av korsningen. Hoppas att vi inte väntar förgäves.
Förslag 10:  Musikförening eller liknande som kan arrangera konserter också.
  Här föreslås konserter. Jag har varit på konsert i Ankaret och lyssnat på Euskefeurat. Jag tror att det var teaterföreningen som stod för arrangemanget. Lokal finns om någon står för planering och finansiering. För lokala förmågor bör det inte vara något stort bekymmer att hyra lokalen. Även annonsering lokalt i Ersnäsbladet går att ordna. Hör av er!

         Förslagen diskuterades även på Byamötet den 18 oktober 2007.


    Uppdaterad 29 January, 2012