Gläntan

Bilder från invigningen 19:e juni 2005 - Foton Krister Öhman

Den här platsen tillhör Ersnäs Idrottsförening. Här finns en liten byggnad som används som tidtagarkur i samband med skidtävlingar. Den andra något större byggnaden har fungerat som värmestuga för skidåkare. För besökandes komfort finns här också en torrtoalett. Gläntan är en samlingsplats för många aktiviteter i byn, bl.a. terränglöpning och skidåkning. Den led, som Du kommer att vandra, är ett exempel på detta.

Pictures from the inauguration June 19, 2005

This place belongs to Ersnäs Idrottsförening. Here is a small building that is used as a timer cabin in connection with ski competitions. The other slightly larger building has served as a heating cabin for skiers. For visitors' comfort, there is also a dry toilet. Gläntan is a gathering place for many activities in the village, including cross-country running and skiing. The path that you will walk is an example of this.


Uppdaterad 8 Maj, 2021