10. Bäckbänken

Foto Krister Öhman

Foto Bo Axhammar

Lillkvarnbäcken är namnet på det lilla vattendrag vars porlande Du kan höra på denna stillsamma plats. Den har sin källa en bit västerut i detta våtmarksområde. Som namnet antyder, fanns en kvarn några kilometer nedströms från denna plats. Idag kan vi där se rester av kvarnen i form av stora tillhuggna stenblock. Kvarnen var i bruk fram till tidigt 1900-tal. Har Du tur kanske Du får syn på älgen, skogarnas konung. Om inte annat lämnar den efter sig talrika spår i form av spillning. Älgen är vegetarian. Älgstammen hålls i balans genom jakt som i dessa trakter alltid inleds första måndagen i september. I Norrbottens län får runt 16 000 djur fällas per år.

10. “The brook bench”. Lillkvarnbäcken (the brook of the small mill) is the name of this small stream, the murmuring of which we can listen to at this tranquil place. The source is situated further to the west at the edge of the bog that we are now passing. As the name of the creek indicates, there was a mill some kilometers down the stream, a mill still in use a centuary ago. If lucky, you might get in sight of an elk, “the king of the forests”. If not, at least you will often see the elk’s droppings. The elk is a vegetarian. And leaves a mound of what’s left of the elk’s food.  The elk stock is kept constant through regulated hunting. The hunting season in this area always begins on the first Monday in September. In the county of Norrbotten 16 000 elks, including calves, are allowed to be brought down yearly.


Uppdaterad 8 Maj, 2021