11. Lav

Renlav (ovan) och Fönsterlav (nedan) Foton Bo Axhammar

På denna berghäll växer renlav. Denna lav förekommer rikligt när leden nu passerar Hembergets högre partier. Renlaven är, som namnet antyder, renens basföda. Vissa vintrar forslas några hundra renar till det här kustområdet just för betets skull.

11. Reindeer moss. Reindeer moss grows on this flat rock. You will see a great deal of this kind of lichen as the trail passes through the higher reaches of Hemberget. Reindeer moss is the staple food of the reindeer. During certain winters, several hundred reindeer are brought to this coastal area just for this food.


Uppdaterad 8 Maj, 2021