12. Stenbrott

Foto Bo Axhammar

I våra trakter finns fortfarande stenladugårdar bevarade. Namnet förklaras av att den nedre halvan av byggnaden består av stenblock. Dessa block höggs med mycken möda ut ur berget. Först gjordes hål med hjälp av slägga och borr cirka 10 cm djupa med ett par decimeters mellanrum. När stycket var format med hjälp av dessa hål, spräcktes blocken loss med hjälp av kilar. Skickliga smeder härdade järnet så att verktygen blev hållbara. Betrakta dessa stensidor! Du kan då se märken efter de enkla verktygen. Den här typen av stenproduktion pågick en bit in på 1900-talet.

12. Quarry. In our area, you can still see so called stone barns. This term is based on the fact that the lower half of the building consists of stones. These stones were arduously cut out of the bedrock. First, holes of about 10 cm deep were made with the help of a sledge hammer and drill, at intervals of about two decimeters. Once a piece had been formed, these holes were used in cracking the stones with wedges. Skilled smiths were now needed to temper the iron so that the tools would last. Look at these blocks and you can still see the signs of these simple tools. This type of stone production continued a bit into the 20th century.


Uppdaterad 8 Maj, 2021