13. Myr

Foto Bo Axhammar

Foto Krister Öhman

Stora ytor i våra skogar utgörs av myrmarker. Vegetationen består av olika gräsarter. Då större delen av befolkningen levde av jordbruk, var det av största vikt att samla föda för djurens vinterbehov. Det som fanns på markerna närmast byn räckte inte till. Därför utnyttjade man myrslåtter som ofta kunde ligga flera kilometer från byn. Fortfarande är vissa myrar eftertraktade. Men då av en helt annan anledning. På dessa kan vi hitta skogens guld, hjortronen.

13. Bog. Large areas of our forests consist of bogs. Bogs are so soggy that trees don’t thrive there. The vegetation consists of various species of grasses. One crucial function in the agriculture of the past was collecting food so that the animals would survive the winter. The area around the village did not yield enough, so farmers used bog grass, which could often be located many kilometres away. Still today certain bogs are in demand. But in these days of quite another reason. On some of them cloudberries (hjortron “the gold of the forest”) grow.


Uppdaterad 8 Maj, 2021