14. Martallen

Foto Bo Axhammar

Foto Krister Öhman

Vandringsleden närmar sig nu Hembergets topp med ”berg i dagen”. Här får ingen skogsavverkning ske. Den så kallade martallen dominerar. Den tillhör samma art som övriga tallar längs leden men på det näringsfattiga berget växer den mycket långsamt och blir inte hög. Den har en knotig stam och mycket hård och tät ved. Martallar kan bli flera hundra år gamla. Ersnäs har valt martallen som sin byasymbol.

14. Dwarf pine.  Our trail now passes through an area of naked rock. We are approaching the peak of Hemberget.  No felling is allowed here. The predominant tree  is the dwarf pine, which grows in nutrient-poor soil, and has a knotty, stunted trunk, and very hard, dense wood. Ersnäs has chosen the dwarf pine as its village symbol.


Uppdaterad 8 Maj, 2021