15. Elden

Foto Krister Öhman

Sommaren 2008 drabbades Hembergets topp av en skogsbrand. Någon hade handskats med elden på ett ovarsamt sätt. Lyckligtvis har naturen en hög självläkande förmåga vilket vi har ett exempel på här. Innan människan kunde kontrollera och släcka skogsbränder, brann betydligt större arealer än idag. Många arter är därför anpassade för att klara av skogsbränder. Tallen med sin tjocka bark och upphöjda krona är ett exempel. Det finns även arter som inte kan fortleva utan skogsbränder såsom en mängd insekter, svampar och lavar. Många av dessa arter är ovanliga och t.o.m. utrotningshotade. Av den anledningen utför skogsbolag och myndigheter så kallade naturvårdsbränningar i skogar som ligger långt från bebyggelse och kan brännas på ett säkert sätt.

15. Fire. In the summer of 2008 Hemberget was hit by a forest fire. Somebody had treated fire in a careless way. Fortunately nature has a self-healing ability. Here we have a good exemple.


Uppdaterad 8 Maj, 2021