16. Vidablick

Följ pilen. Gå fram till bänkar och bord. Närmast i blickfånget utbreder sig ett öppet jordbrukslandskap och längre bort Ersnäsfjärden som är en del av Bottenviken. Trots kraftig minskning finns jordbrukare kvar som håller markerna runt byn öppna. I fjärran kan vi ibland se rökmoln stiga mot skyn. Dessa moln består av vattenånga från SSAB:s koksverk. Där borta utbreder sig också Luleå stad som dock inte kan ses från denna platsen.

16. Lookout point. Follow the arrow “Vidablick” and you will find benches and a table. Behind an area of open farmland, you can see Ersnäs Bay, which is a part of the Gulf of Bothnia. The number of farms has declined sharply in the past 50 years, but there are still enough farmers to keep the land around the village clear. In the distance, you can sometimes see smoke rising in the air. These are clouds of steam from the SSAB coke oven plant. Out there is also the city of Luleå, which you can’t see from here.


Uppdaterad 8 Maj, 2021