18. Gruva

Foto Krister Öhman

I början av 1840-talet inträffade i dessa trakter något som skulle kunna liknas vid en grovboom. Inmutningarna gällde guld, platina, silver, koppar och järn. Den första inmutningen gjordes på Hemberget i december 1840. Inmutaren trodde sig ha funnit silvermalm och brytningen började. Utdelningen blev ringa och försöket avbröts. Men gruvhålet minner om sekelgammal optimism och företagaranda.

18. Mine. The beginning of 1840s witnessed somewhat of an ore rush in this region. There were mining claims for gold, platinum, silver, copper and iron. The first claim was on Hemberget in December 1840. The claimholder thought he had discovered silver ore, and mining began. However, little or nothing was found, and the project was discontinued. Today, the pit is a reminder of 170 year old optimism and entrepreneurship.


Uppdaterad 22 Maj, 2021