20. Klappersten

Foto Bo Axhammar

Här ser vi ett minne från den tid då Ersnäs inte fanns utan utgjorde havsbotten. Havet svallade och stormade. Stenar i strandsvallet nöttes mot varandra. Alla kantigheter försvann. När landet höjdes (se punkten 9) hamnade dessa forna stränder högt uppe på land. Runt om i skogarna träffar vi på dessa illustrationer till vad hav och vind kan åstadkomma.

20. Pebble. Here is another piece of evidence from a time when what would become Ersnäs was still the sea bed. The sea heaved and raged. The stones that were part of this embankment rubbed against each other, and all their edges disappeared. When the land rose, these former shores were now far up on land.


Uppdaterad 8 Maj, 2021