3. Barrskog

Foto Krister Öhman

Vi vandrar genom en liten del av ett väldigt sammanhängande skogsområde som sträcker sig från den norska atlantkusten till Berings sund i östligaste Sibirien. Ibland används det ryska ordet taiga som beteckning för denna typ av skog. De dominerande trädslagen är gran, tall och lärkträd. I Norrbotten är det tallen som dominerar såsom här. Under varma sommarmånader blir markerna torra. Det krävs långa rötter för att nå tillräckligt med vatten. Tallens rötter sträcker sig lika långt under mark som dess topp når över marken.

3. Forest.  We are now hiking through a tiny part of the gigantic coniferous region that stretches halfway around the globe, from the Atlantic coast of Norway to the west, and all the way to the Bering Straits at the easternmost part of Siberia. Sometimes, the Russian word “taiga” is used to describe this type of forest. Spruce, fir and larch trees predominate. In Norrbotten the fir is the most common tree.


Uppdaterad 22 Maj, 2021