Vid skylten "3 km"

Foto Krister Öhman

Här kan du gena rakt söderut, upp på berget. Då blir längden på leden 3 km. Där kommer du till den kombinerade rast- och utsiktsplatsen. Fortsätter Du istället rakt fram, blir den totala längden från start 6 km.

Here you can turn straight south, up the mountain. Then the length of the trail will be 3 km. There you come to the combined rest- and view area. If you continue straight ahead instead, the total length from the start will be 6 km.


Uppdaterad 8 Maj, 2021