4. Allmänning

Foto Bo Axhammar

I detta område ser vi ojämnheter i marken. Området är en allmänning. Det innebär att marken tillhör byns jordägare som gemensam egendom. Förklaringen till groparna är att här finns sand av god kvalitet. Detta material användes vid husbyggen och vägförbättringar. Bönderna lastade sina hästdragna kärror och sedan bar det av ned till gården. En bit in på förra seklet upphörde detta område som sandtag.

4. A Common. In this area, and about 100 meters beyond, we can note the unevenness of the land. This area is a common, which means it is held jointly by the landowners of Ersnäs. The reason for this unevenness is the high quality sand here, which is perfect to use in house building and road improvement. The peasants would load it onto their horse-drawn wagons and then carry it back to their farms. This continued a good ways into the 20th century.


Uppdaterad 8 Maj, 2021