Vid skylten "4 km"

Foto Krister Öhman

Här kan du gena söderut, upp på den låga bergsryggen. Då blir längden på leden 4 km. Fortsätter Du istället rakt fram, blir den totala längden från start 6 km.

Here you can head south, up the low ridge. Then the length of the trail will be 4 km. If you continue straight ahead instead, the total length from the start will be 6 km.


Uppdaterad 8 Maj, 2021