6. Hygge

Foto Bo Axhammar

Skogen utgör fortfarande en viktig grund för vårt välstånd och särskilt i ett stort och skogrikt län som Norrbotten. I början av 2000-talet genomfördes här en kalavverkning. Efter en avverkning bereds marken för att underlätta återväxten antingen genom naturlig sådd från kvarlämnade fröträd eller genom plantering. Här är återväxten en god bit på väg. I ett område med detta läge behöver ett träd upp emot 100 år för att vara moget för avverkning.

6. A Clearing. Forests are still an important basis for Swedish prosperity, specially in a large area like Norrbotten with most of the surface covered by forests. In the beginning of the 00 decade, on this slope a cutting, including all trees, was performed.  In forestry, it’s called a “regeneration area.” After a cutting, the ground is prepared to facilitate the regrowth either through seed trees which have been left or through planting. Here the regrowth is well on its way. The former bare ground is now only a memory. On this type of land and under these climatic conditions, the trees take almost 100 years before they are ready to be harvested.


Uppdaterad 22 Maj, 2021