9. Landhöjning

Under den senaste istiden var våra trakter täckta av ett tre km tjockt istäcke - inlandsisen. För 10 000 år var det mesta av inlandsisen avsmält. Tyngden av inlandsisen hade pressat ned jordskorpan. När trycket från isen minskade, började jordskorpan höja sig och återta sin ursprungliga form. Den processen pågår än idag och kommer att fortsätta ytterligare
10 000 år. Landet höjde sig och för 6 600 år sedan började ett skär, en berghäll, att visa sig över havsvattnet. Detta blev toppen på Hemberget. Den punkten kommer vi att passera längre fram. Den högsta punkten nere i byn började att skymta runt 500 år efter vår tideräknings början. Det tog tusen år för havsstranden att förflytta sig från den punkt där vi nu står och ner till skogsdiket vi just lämnade.

9. Land uplift.  During the latest ice age our region was covered by a three km thick ice cap. Ten thousand years ago most of the ice had melted. The weight of the ice  had pressed down the earth’s crust. Once this pressure diminished, the earth’s crust began to rise and re-assume its original shape. This process is still going on and will continue another ten thousand years. In this area, the land currently rises by almost one centimeter per year. Six thousand years ago a skerry with flat rock began to to appear above the surface of the water. This became the top of the mountain, known as Hemberget, which we will be passing later on. The height of Hemberget is  one hundred meters above sea level. It took more than a thousand years until the shoreline moved from the point at which we are standing, down to the forest ditch we left a while ago.


Uppdaterad 22 Maj, 2021