Ersnäsbladet - med alla bilderna i FÄRG!

ANEAByaförenHembygdsförenEIFSamfällighetenJaktvårdViltvårdSkoterföreningen

Hämta Ersnäslogon

Torget - vår mötesplats • Ankaret - vår byalokal


Senaste Ersnäsbladet, 21 maj, nr 114, finns här.

Medlemsskap i de tre föreningarna, Läs här eller Affischen

Dragningslistan för Ersnäs IF:s medlemlotteri
2022-06-24:
Se listan

 

Den planerade skolnedläggningarna i Luleå och Ersnäs
En Bygdeutvecklingsplan för Ersnäs och Mörö-bygden

Satellitbild
över Ersnäs


Hembergsleden

A hiking trailWebmaster: Krister Öhman --- Senast uppdaterad 2022-06-27