5. Stig 2. Elljusspåret Gläntan - Start och slut på Hembergsleden 3. Barrskog 1. Soldattorp 4. Allmänning 6. Hygge Här kan du gena - 4 km 7. Skogsdikning 8. Markägare 9. Landhöjning 10. Bäckbänken 11. Lav 12. Stenbrott 13. Myr 14. Martallen 15. Elden 16. Vidablick 17. Rastplats 19. Skoterstuga 18. Gruva 21. Fornminne 20. Klappersten 22. Skogens bär Här kan du gena - 3 km Tillbaka till Inledningen

Uppdaterad 21 Maj, 2021