Besöksadress Ersnäs - Northern Life


Vår EU-ansökan 2008

Här nedanför finns det "gamla"


En vandring längs Hembergsleden

Besöksadress Ersnäs är en insats för byautveckling och ingår i projektet Levande landsbygd i Luleå - Kul på landet.

Projektets övergripande målsättning är att hitta nya vägar för tillväxt, ökad sysselsättning och bosättning på landsbygden genom att stimulera och ta tillvara det lokala engagemanget för byautveckling, utveckling av landsbygdsföretagande och landsbygdsturism.

[Se bilderna längst ner på sidan]

I Ersnäsbladet nr 38 och nr 39 berättade vi om att Byaföreningen ansökt om medel inom ramen för kommunens EU-projekt ”Levande landsbygd i Luleå”. Vårt projekt har vi döpt till ”Besöksadress Ersnäs”. Det går ut på att undersöka förutsättningarna för att i samarbete med byns företag utveckla en småskalig turism i Ersnäs.

Kommunen har beviljat Byaföreningen 50.000 kronor för att undersöka hur den här idén ska kunna förverkligas.

En arbetsgrupp, "Besöksadress Ersnäs" har skapats för att driva projektet. Denna består av Sven Persson, Kristina Holmberg, Caisa Ohlsson, Bo Axhammar, Hilding Lindbäck, Elaine Blomqvist, Helge Björnström och Krister Öhman.

Det gäller som alltid att ha fakta i målet. Finns det förutsättningar för en sådan verksamhet i Ersnäs? Vi börjar med att titta på vad vi har att erbjuda som kan vara av intresse för en vidare krets. Här listar vi redan befintliga och utvecklingsbara aktiviteter och attraktioner.

Nästa steg i förstudien är att göra byn tillgänglig på ett enkelt sätt. Ett sommar- och ett vinterresepaket tas fram. I det sammanhanget undersöks också möjligheterna till inkvarteringar i byn. Sist men inte minst gäller det att i det tredje steget fastställa hur detta utbud ska marknadsföras.

Från Ersnäsbladet nr 40 (21 nov 2003):

Ett par konsulter, hemmahörande i Piteå och med gedigna erfarenheter från det här ämnesområdet, har engagerats för att genomföra undersökningen. De har redovisat en slutrapport över våra möjligheter.

Här finns rapporten att hämta.

(För att läsa den behöver du Adobe Reader).

En annan del av de beviljade medlen har projektgruppen avsatt för att utforma en hemsida för projektet. Denna hemsida är döpt till Northern Life.

En ansökan om medel för projektets fortsättning har lämnats in till kommunen 2004-03-02 och beviljats. Därmed blir det en hel del verksamheter i byn i sommar och till hösten.

Här finns den beviljade ansökan att hämta.

(För att läsa den behöver du Adobe Reader).

(Vill du fördjupa dig i nedanstående punkter, läs då den "beviljade ansökan" ovan)

2004-03-29: Arbetsgruppen Besöksadress Ersnäs har fördelat ansvaret för de olika delprojekten enligt följande (lägesrapporterna uppdateras kontinuerligt):

1- Vandringsled på och runt Hemberget: Sven Persson
Första leden rekognoserad och någorlunda snittslad. Några olika varianter ska skapas. En grillplats anordnas utefter leden. Upprensning och kompletterande utmärkning återstår. Dessutom ska skyltar som visar på speciella detaljer utefter leden skapas och sättas ut. Vandringsleden provvandrad och bearbetad ett antal gånger. Texter på svenska och engelska är framtagna. Karta till leden tas fram. I sommar (2005) ska några blöta partier av leden spångas, utförs av Skogsvårdsstyrelsen som ett "gröna jobb". Spångvirket utkört 050526. Planer finns på att bygga ett utsiktstorn på Hemberget (vid grill- och rastplatsen) för bra sikt norrut. Söndag 19 juni kl. 12.00 hölls invigning av vandringsleden, som därmed är klar! En ledguide som beskriver 20 st punkter på kartan är framtagen och säljs för 20 kr hos Svedjekojan och DB-handel. Den finns på svenska och engelska.

Nina Dahlbom planerar att "ta hand om" leden och driva den kommersiellt. Här presenteras Hembergsleden.

2 - Cykelled i Ersnäs med omnejd: Sven Persson
Leden bort till Ale kvarn är rekognoserad och provcyklad. Vi avvaktar med jobbet på denna till förmån för Vandringsleden.

3 - Produktblad "Hundspann och måltidsupplevelse": Caisa Ohlsson
Klart sedan våren 2004. Samarbete mellan Svedjekojan och Ralph Lundstengården.

4 - Hemsidan Northern Life: Krister Öhman
Under tillverkning - på svenska och engelska.

2004-10-15 ca: Beslutades att sidan byggs ut väsentligt för att även inrymma produktinformation från samarbets-byarna Mörön?, Alvik, Ale?, Klöverträsk??, Börjelslandet, Långtjärn/Heden och Niemisel. Vi får se vilka som kommer med skarpt.

Genom vårt medlemskap i Visit Luleå (se nedan) sprids kännedom om att vi finns och är bokningsbara.

Vill du titta på arbetsläget, gå till sidan (den finns inte kvar)

Under våren 2006 annonserar vi i några holländska och tyska resetidningar för att göra sidan Northern Life och dess utbud känt ute i Europa.

5 - Skogsgläntan - bl.a. vandringscentrum vid elljusspåret: Bo Axhammar
Starkt på gång, planen jämnad, byggnader flyttade, två grillplatser på plats. Ett utedass och en vedbod byggs, samt en anslagstavla. Där har också Hundklubben rensat bort skjutvallarna på fd. skjutbanan och Ersnär IF har dragit el till de flyttade byggnaderna.

Planeras att rusta "Värmestugan" med bl.a. ett enklare kök samt vindskydd vid grillplatserna.

6 - Produkt "Skog och mat": Kristina Holmberg
Där håller vi an litet, en del beslut om inriktning ej tagna

7 - Affisch och faktablad om projektet: Helge Björnström
Faktabladet skapades i form av en Ersnäs-broschyr i A4-format som viks i tre delar, med möjlighet att lägga i ett extrablad som kan varieras. Appelgren Reklam gjorde jobbet (Mats Appelgren). Bladet är klart och levererat. Bo Axhammar och Krister Öhman har skapat inlägget där Ersnäs sommarprogram finns. Faktabladet har levererats till turistbyråerna i Gammelstad, Luleå och Jävre.

Läs Ersnäsbroschyren [5,5 MB] och 2006 års inlägg [2,7 MB] (Pdf-filer)

8 - Älvan - Multimediaspel med den Lundstenska musiken: Hilding Lindbäck
Projektet resulterade i en dansuppvisning i Ralph Lundstengårdens Stenladugård på Ersnäsdagen 2004.

Hänt i övrigt:

2004-09-20: Ersnäsborna erbjuds i Ersnäsbladet att den 11 september "provcykla" den alldeles färska Kvarnleden. Den går från Ersnäs till kvarnen i Ale. I Ersnäsbladet nr 44 kunde du läsa om hur det gick med den cykelturen.

Byaföreningen inbjöd till Caféträff i skolan den 7 november där vi berättade om Besöksadress Ersnäs och spred budskapet "starta eget företag och var med i vår satsning på framtidens turistiska Ersnäs".

Samma budskap präglade byaföreningens deltagande i Julmarknaden den 20 november i skolan. Skapa dig en framtid i Ersnäs, bli turistentreprenör!

2004-11-24: Byaföreningen har ansökt om medlemsskap i Visit Luleå Ekonomiska Förening

Ett utdrag från http://www.lulea-naringsliv.se/

Visit Luleå Ekonomisk Förening ska vara en näringslivsstyrd samverkansplattform där Luleås besöksnärings gemensamma områden hanteras. Genom samverkan och effektiv resurssamordning ska Luleå bli norra Skandinaviens ledande destination. Den ska bland annat långsiktigt bidra till att stärka Luleås attraktions- och konkurrenskraft och öka omsättningen och lönsamheten för medlemsföretagen. Dessutom ska man sträva mot en gemensam marknadssamverkan tillsammans med övriga främjarorganisationer och Luleå kommun.

Inspiration Jämtland. Hushållningssällskapet ordnade i oktober 2004 en studieresa till Jämtland för norrbottniska turistföretagare. Deltagare från Ersnäs var Sven Persson som representerade byns företag. Här kan du läsa reseberättelsen (du måste ha Adobe Reader för att läsa den).

2005-01-13 är vi medlemmar i Visit Luleå. Krister Öhman är vald som byaföreningens representant.

2005-01-24: Byaföreningen har från länsstyrelsen sökt och erhållit medel för en utbildning som riktar sig till existerande och blivande turistentreprenörer.

Kan Du tänka dig att ta emot besökare som guide eller i någon annan roll är du mycket välkommen att delta i denna satsning. Detta är ett led i Besöksadress Ersnäs arbete för att främja byn och skapa fler företagare i turistbranschen.

Utbildningen är på 40 timmar och kommer att genomföras från mitten av april till mitten av maj i Ankaret, 4 tim/kväll. Love Rynbäck från företaget CreActive Adventure AB i Gunnarsbyn håller i utbildningen. För närmare information kontakta Caisa Ohlsson tel. 31208.

2005-03-01: Nu är de 12 elev-platserna bokade, men vi köar upp några till ifall någon hoppar av.

2005-05-25: Kursen är nu i full gång, alla intresserade kom med. Kursen hålls måndagkvällar i Ankaret.

2005-06-14: De blöta partierna av Hembergsleden är nu spångade. Tre pausbänkar är strategiskt utplacerade efter leden och raststället är försett med grillplats och bänkar. Leden är rensad för lätt passage och en bro har tillverkats över ett större dike.

2005-09-08: Nu har vi haft avslutning på guidekursen. 7 st ivriga älvpaddlare åkt iväg till Överstbyn och "magister" Love Rynbäck. Där fick vi ett bra exempel på turistguidning, som dessutom innebar 4 timmars njutning på Råne älv. Ingen av oss hade paddlat kanot på detta sätt tidigare. Bo Axhammar har lagt ut ett bildspel på sin hemsida med bilder från paddlingen.

2006-04-12: Nu ligger vårt bidrag "Hembergsleden" ute på Northern Life!

2006-04-18: Den 24 mars 2006 utkom tidskriften Reizen med vår radannons om www.northernlife.se Nu är det intressant att få veta om ni blivit kontaktade av nederländska resenärer därefter?


Bildrapport från Skogsgläntan (eg. Skidstadion)

Febril verksamhet runt den flyttade tidtagarkuren
Foto: Krister Öhman, 2004-09-25

Här ska Bo och Helge plantera en lyktstolpe.
Foto: Krister Öhman, 2004-09-25

Helge planterade stolpen 2004-10-28
Foto: Krister Öhman

Det har gått en månad, så gräset är inte lika grönt längre.

 

Arbetsgruppen Besöksadress Ersnäs.

 

 

 

Arbete med Hembergsleden

Text och bilder av Bo Axhammar

Måndag den 23 maj 2005 inspekterade ansvariga från Skogsvårdstyrelsen - Gröna jobb, Hembergsleden

Här tar Torbjörn, Lars-Åke och Ingemar igen sig efter en strapatsrik etapp av leden.

För att kunna bygga spångar behövs virke och med hjälp av Tommy Sundvall och hans fyrhjuling så fraktade fem edsvurna män ut närmare ett ton virke till leden.

Tommy verkar tillfreds med lastningen.

Rickard, Tommy och Kjell pustar ut efter fastkörning och delning av last.

Tommy, Kjell och Krister klart nöjda efter att uppdraget slutförts.

Där maskiner ej tar sig fram tar mänsklig kraft vid. Det utkörda virket skulle fördelas på strategiska ställen efter leden.

Här bärs varje bräda mödosamt fram till angiven plats.

Uppdraget slutfört, ett nöjt och glatt gäng avnjuter kaffe och smörgås i strålande solsken.

Och här är Utsiktsplatsen där vandrarna kommer att ta sig en härlig paus i naturen.

Arbetet med leden forsätter fram till invigningen söndag 19 juni.

 

Fler bilder inlagda 13 juni

Text och bilder av Bo Axhammar

Gröna jobb, Skogsvårdsstyrelsen, har hjälpt oss att färdigställa leden. Spångar är utlagda, broar är byggda likaså bänkar runt grillar och efter leden.

Ingemar, Andreas och Kjell-Åke tar en välbehövlig paus i arbetet.

Här röjs det för leden

Bilder från leden

 

 

Invigning av Hembergsleden söndag 19:e juni 2005

Byaföreningen och arbetsgruppen Besöksadress Ersnäs inbjöd till
invigning av och vandring efter vår nya Vandringsled kring Hemberget.

Du som vandrar leden, se till att du har ett exemplar av Ledguiden
med dig. I den finns beskrivning på 20 utmärkta punkter utefter
leden, som ger dig ett mervärde på vandringen.

Guiden säljs hos DB-handel och Svedjekojan och den kostar 20 kr.

Lugnt innan invigningen, bandet på plats

Sven Persson berättar om Hembergsleden vid invigningstalet

Så är vi "på gång", totalt 43 ledtestare

 Uppdaterad 3 Februari, 2019